Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

               Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w MARMEX Grzegorz Przedborski, 76-200 Słupsk ul. Wileńska 17/5 jest: Grzegorz Przedborski

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji zapytań i zamówień, prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do terminu wskazanego w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane za jego uprzednią zgodą zostaną usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez MARMEX narusza RODO.

6. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres email marmex@poczta.onet.pl

7. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

8. Dane osobowe będą ujawnione upoważnionej osobie w firmie MARMEX

9. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji zapytań i zamówień Klienta, w tym do rozliczeń finansowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, oraz wyrażam zgododę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zapytań i zamówień.